XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKTU WOLONTARYJNEGO „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”

W obecnym roku szkolnym wzięliśmy po raz drugi udział w Małopolskim Projekcie wolontaryjnym „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Do projektu zostały zgłoszone dwie grupy 10 – osobowe z klas VII – VIII ze szkoły podstawowej oraz z III klasy gimnazjalnej. Nasz projekt ma tytuł „Pomagaj, dobro zawsze wraca”. Opiekunami projektu są nauczyciele: Elżbieta Plata i Katarzyna Słowik – Anklewicz. Projekt ma charakter konkursowy.

czytaj więcej >>



WYSTĘP KLUBU WOLONTARIATU „SZLACHETNE SERCA”
w Szkole Podstawowej w Siennej

Szkolnego Klubu Wolontariatu „Szlachetne Serca” działającego w Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej wystąpili z przedstawieniem profilaktycznym „Pokój” w sąsiadującej Szkole Podstawowej w Siennej.

czytaj więcej >>

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI – prelekcja na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich

9 maja gościliśmy w naszej szkole asp. szt. Barbarę Przychocką-Serafin z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz dzielnicowego st. sierż. Jakuba Orzeł.
Tematem spotkania z uczniami w klasach młodszych 0 – V było bezpieczeństwo i zagrożenia w sieci. Głównym celem spotkania w klasach starszych VI – III Gim było uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych oraz konsekwencji prawnych wchodzenia młodych ludzi w konflikt z prawem.

czytaj więcej >>





ULOTKA dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020




AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA

Z okazji Dnia Ziemi 24 kwietnia wolontariusze z klasy 5 i 6 na kółku biologicznym wraz z opiekunem zbierali śmieci wokół szkoły a wolontariusze z klasy 8 drogę z Jelnej do Miłkowej. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym wolontariuszom.

DZIEŃ ZIEMI

26 kwietnia w naszej szkole odbyła się impreza z okazji Dnia Ziemi, która składała się z dwóch części: oficjalnej gdzie zastanawialiśmy się nad przyszłością naszej Ziemi oraz zabawowej podczas, której wyłoniona została klasa najlepsza pod względem ekologii (w dwóch kategoriach: klasy IV- VI oraz VII, VIII i gim).

czytaj więcej >>



KOLEJNY PROJEKT eTwinning
W NASZEJ SZKOLE

W kwietniu grupa uczniów z klasy VII i VIII przystąpiła do realizacji kolejnego projektu eTwinning. W tym roku nawiązaliśmy współpracę ze szkołami z Francji i Węgier. Przez kilka tygodni uczniowie będą współpracować ze sobą za pomocą platformy Twinspace, gdzie zamieszczane będą m.in. nagrania wideo, prezentacje multimedialne przygotowane przez młodzież. Uczestnicy projektu mogą również za pomocą tej platformy nawiązać bliższą znajomość z uczniami z krajów biorących udział w projekcie. Celem projektu jest rozwój kompetencji językowych uczniów oraz przybliżenie im kultury innych krajów europejskich. Projekt realizowany jest w języku niemieckim.