ERA EWALUACJI,
szkolenie rady pedagogicznej

Nasza szkoła przystąpiła do programu szkoleń dla rad pedagogicznych z ewaluacji wewnętrznej pt. „Od badania do działania, czyli 3P – prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja w szkole”. 27 października odbył się pierwszy etap tego szkolenia, zajęcia dla nauczycieli w ustalonych przez radę pedagogiczną oddziałach klasowych, prowadzone przez panią Dorotę Czerwonkę.


UROCZYSTOŚĆ
PASOWANIA NA UCZNIA


Bohaterami tego wydarzenia było 15 uczniów klasy pierwszej, a widownię stanowili nauczyciele, rodzice oraz koleżanki i koledzy szkolni. Na ten szczególny dzień dzieci z niecierpliwością czekały od początku roku szkolnego. Odświętnie ubrani uczniowie przedstawili program artystyczny podczas którego pięknie recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Wiele emocji wzbudził akt pasowania, a ceremonii tej dokonał Dyrektor Szkoły Ryszard Baziak pasując każdego ucznia wielkim ołówkiem, wychowawczyni wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy, a rodzice słodkie upominki.