ZASADY REKRUTACJI

Uwaga rodzice dzieci 5 i 6 letnich
oraz dzieci kończących szkołę podstawową

Rusza rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz pierwszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Jej zasady określa ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(DZ.U. z dn. 3 stycznia 2014r.
Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Rodzice po raz pierwszy zapisujący do oddziału składają wniosek do dyrektora. Od roku 2015/2016 wszystkie dzieci sześcioletnie (urodzone w 2009r.) są objęte obowiązkiem szkolnym (powinny zostać zapisane do klasy I).
W przypadku kandydatów do klasy I szkoły podstawowej i gimnazjum, dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia. Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły powinni złożyć wniosek do dyrektora.
Szczegółowe informacje na temat terminów, zasad rekrutacji oraz wzory dokumentów znajdują się w zakładkach Oddział przedszkolny / Rekrutacja oraz Rodzice/Uczniowie / Rekrutacja (dla kandydatów do I klasy szkoły podstawowej i gimnazjum).

Uwaga: Rekrutacja do oddziału przedszkolnego odbędzie się w kwietniu 2015r. - po ustaleniu przez Gminę kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie rekrutacji.WYRÓŻNIENIE
W KONKURSIE PLASTYCZNYM

Julia Sadłoń została wyróżniona w konkursie plastycznym pt. „Artystyczna wizja inspirowana budowlą/atrakcją turystyczną w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii Irlandii Północnej wykonana z odpadów ekologicznych” w ramach szóstej edycji Powiatowego Konkursu o Krajach Anglojęzycznych. Wręczenie nagród odbyło się 24 marca podczas uroczystej Galii w kinie Sokół w Starym Sączu.

SPRAWDZIAN KLAS SZÓSTYCH

1 kwietnia 2015r., godz. 9.00


trwa inicjalizacja, prosze czekac...Gry

Zapraszamy do obejrzenia cyklu czterech wykładów dotyczących zmian w sprawdzianie klas szóstych od roku szkolnego 2014/2015, przygotowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. >>wykłady<<
Informacja ta została również umieszczona w zakładce Rodzice/Uczniowie.


EGZAMIN GIMNAZJALNY

21 kwietnia 2015r., godz. 9.00


Termin egzaminu gimnazjalnego:
1) część humanistyczna – 21.04.2015r. (wtorek)
• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
• z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
2) część matematyczno-przyrodnicza - 22.04.2015r. (środa)
• z zakresu przedm. przyrodniczych - godz. 9:00
• z zakresu matematyki - godz. 11:00
3) język obcy nowożytny - 23.04.2015r. (czwartek)
• na poziomie podstawowym - godz. 9:00
• na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00