Podręczniki
po nowemu i staremu

Od roku szkolnego 2014/2015 będą stopniowo wprowadzane nowe zasady zaopatrzenia w podręczniki. Będą one bezpłatne dla ucznia. Od września 2014 r. zmiana będzie obwiązywała w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://naszelementarz.men.gov.pl/category/dla-nauczycieli/materialy-informacyjne/
Podręcznik obejmujący edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą i społeczną będzie własnością szkoły i będzie wypożyczany uczniom z koniecznością zwrotu na koniec roku szkolnego. Podręcznik do j. angielskiego oraz materiały ćwiczeniowe do języka i pozostałych edukacji zostaną zakupione w ramach dotacji z MEN, a następnie przekazane uczniom. Materiały ćwiczeniowe nie będą wymagały zwrotu. Zatem rodzice nie będą musieli kupować podręczników.
Uczniowie pozostałych klas: II-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum powinni zaopatrzyć się w podręczniki, jak dotychczas, samodzielnie. Szkolny zestaw podręczników można pobrać klikając SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 w zakładce Rodzice/Uczniowie.
Podręcznikiem, który będzie obowiązywał w klasie I, będzie „Nasz Elementarz” opracowany na zlecenie MEN. W związku z tym, że na chwilę obecną nie wybrano materiałów ćwiczeniowych dla ucznia, opublikowany zestaw nie obejmuje klasy I.


Darmowy podręcznik dla klas pierwszych SP od 1 września

Podręczniki mają być wieloletnie, mają być własnością szkoły i finansowane z budżetu centralnego. Szkoła będzie wypożyczać podręcznik uczniom i otrzymają go wszyscy pierwszoklasiści już 1 września b.r.
„Kiedy przyprowadzicie swoje dzieci 1 września do szkoły, to nie będziecie ponosić żadnych kosztów zarówno podręcznika do edukacji czysto szkolnej, jak i podręcznika do języka obcego, jak i ewentualnych zeszytów ćwiczeń, czy dodatkowych materiałów edukacyjnych” – mówiła obecna także na konferencji minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska.
Dodała, że we wrześniu 2015 roku takie podręczniki otrzymają dzieci klas I, II i IV „bo to jest początek drugiego etapu nauczania i dla I klasy gimnazjum, w 2016 roku będzie to dotyczyło klasy I, II, III, IV, V, I i II klasy gimnazjum, a w 2017 roku tym nowym sposobem gospodarowania podręcznikami zostaną objęte wszystkie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów”.
Nowy elementarz służył będzie do nauki języka polskiego, matematyki, przyrody i edukacji społecznej.